Chladenie skriní rozvádzačov

Vortex Cooler

vortex coler

Vortex Coolers firmy Vortec udržujú elektrické a elektronické rozvádzačové skrine v chlade a čistote – jedná sa o jednoduchú a dostupnú alternatívu k nákladným klimatizačným jednotkám s vysokými nárokmi na údržbu.

 

Vortex Coolers - špecifikácie
Býšť 34
533 22 (okres Pardubice)
Czech Republic
 Tel./Fax: +420 466 989 560
Mobil: +420 603 471 086
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.