DEMOTOUR
Flyer_IQ_Demotour_Customer_CZ 1
UNIKÁTNÍ KONCEPT: DEMOTOUR, KTERÝ VÁM PŘIVÁŽÍ KOMPLETNÍ INTELIGENTNÍ KONTROLU STATICKÉ ELEKTŘINY
 

Jak dosáhnout plné inteligentní kontroly statické elektřiny ve vašem výrobním procesu? Nyní je to možné vidět… díky našemu pojízdnému předváděcímu stánku vybaveného platformou IQ Easy.

Tato simulace obsahuje technologii převíjení, extruze a povrchových úprav, ve kterých jsou nainstalovány naše výrobky. Integrované řízení přes PLC je též zahrnuto v simulaci platformy IQ Easy.

Simulace výrobních procesů v našem pojízdném stánku nebudou ukazovat pouze jak vyřešit problémy se statickou elektřinou ve výrobním procesu, ale budou zároveň předvádět, jak může kontrola statické elektřiny zvýšit kvalitu a účinnost, zrychlit výrobu a snížit množství odpadu.

Více informací?
Navštivte: www.iq-easy.com/demotour

Přihlaste se již nyní!

V České Republice a na Slovensku 10. - 17. 6. 2019

Býšť 34
533 22 (okres Pardubice)
Czech Republic
 Tel./Fax: +420 466 989 560
Mobil: +420 603 471 086
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.