Lontech
CZ EN
Simco IONVortecPlasmatreatAhlbrandtFluor TechnikImm Cleaning Solutions

Metóda fluorácie

fluor2
fluor1

 1. Povrch je jedinou vlastnosťou materiálu, ktorú možno nezávisle na ostatných meniť
  Predúprava povrchov, sa často stáva alternatívou k nákladnému hľadaniu vhodného materiálu, alebo jedinou možnosťou na dosiahnutie požadovaných materiálových vlastností plastov
  Fluorácia umožňuje meniť vlastnosti povrchu materiálu, bez toho aby došlo k ovplyvneniu jeho mechanických a tepelných vlastností
  Povrchové vlastnosti dosiahnuté fluoráciou sú dlhodobo stabilné
  • Lepšia zmáčavosť
  • Priľnavosť
  • Vhodný koeficient trenia
  • Bariérové vlastnosti
  Príklady, kde sa s úspechom využíva fluorácia povrchov:
  • Lakovanie a potlač
  • Semišovánie a kašírovanie
  • Dosiahnutie potrebného koeficientu trenia
  • Minimalizácia difúzie a priepustnosti
  Fluorácia sa úspešne používa v najrôznejších oblastiach:
  • Obalová technika
  • Stavebný priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Elektrotechnika
  • Lekárska technika
  • Letectvo a kozmonautika
  • Textilný priemysel
  Pri fluorácii sa povrchy ošetrovaných plastových dielov vystavujú pôsobeniu fluórovej zmesi
  Vďaka vysokej reaktivite spôsobuje fluór žiaduce povrchové zmeny, ktoré nie je potrebné iniciovať ďalším prívodom energie
  Tým je proces veľmi jednoduchý a bezpečne kontrolovateľný
Aktuality
Zobrazit více aktualit
home  LONTECH - surface treatment, s.r.o.
533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC  
gps  Ako sa k nám dostanete
GPS: N 50,12694° E 15,90871° 
 mobile 603 471 086
Volajte špecialistom od 8 do 17 hod.  
Kontaktní formulář