Lontech
CZ
Simco IONVortecPlasmatreatAhlbrandtFluor TechnikImm Cleaning Solutions

Výrobný program

Openair® plasma treatment

Predúprava povrchov pomocou atmosferickej plazmy na základe požiadaviek zákazníkov

 
Atmosférická Openair® plazma  je kľúčová technológia pre mikro čistenie, aktiváciu povrchov a vytváranie funkčných povlakov na takmer všetkých materiáloch - plastoch, kovoch, skle, kartóne, textile a kompozitných materiáloch. Pomocou Openair® plasma technology môže byť predúprava povrchov integrovaná inline do výrobných liniek. To umožňuje používať cenovo výhodné materiály, kombinovať materiály predtým nezlučiteľné a implementovať vysoko efektívne výrobné procesy priateľské k životnému prostrediu.
D02

Základné priemyselné aplikácie možno nájsť v týchto odboroch: