Lontech
Simco IONVortecPlasmatreatAhlbrandtFluor TechnikImm Cleaning Solutions

Zariadenia pre fluoráciu

fluor6
fluor7

Postup offline

 

 • Ošetrenie trojrozmerne tvarovaných dielov
 • Ovplyvnenie povrchového napätia, permeácie a klzných vlastností povrchu
 • Vysoká šetrnosť k životnému prostrediu
 • Šetrnosť k výrobku
 • Vyššia úspornosť
 • Použitie zmesi fluór / dusík v pomere 10:9
 • Fluorizačná zmes sa riedi na koncentráciu stanovenú pre daný výrobok
 

Kontinuálny postup

 

 • Postup fluorácie pre kontinuálnu metrážovú výrobu
 • Postup vhodný pre fluoráciu fólie, textilu, penových materiálov a profilov
 • Maximálna šírka a hrúbka materiálu je obmedzená daným zariadením
 • Dĺžka materiálu je obmedzená len navíjacím zariadením
 • Fluoráciou možno dosiahnuť zmenu polarity povrchu a dlhodobú stabilitu
 • Materiál sa privádza do reakčnej komory systémom hermetických komôr
 • Vnútri reakčnej komory sa nastaví koncentrácia fluóru pre daný produkt a účel
 • Doba pôsobenia sa stanoví z aktívnej dĺžky reakčnej komory a z rýchlosti posunu materiálu
 • Kontrola koncentrácie fluóru sa vykonáva prostredníctvom optického merania v UV oblasti
 

Riadenie kvality

 

 • Definované parametrické sady
 • Definovaný priebeh procesu - Priebeh procesu fluorácie je plne automatizovaný
 • Dokumentácia - Priebeh procesu je plne zdokumentovaný
 • Meranie povrchového napätia - Meranie povrchového napätia pomocou merania uhla zmáčania alebo skúšobným atramentom podľa normy DIN 53364.
Aktuality
Zobrazit více aktualit
home  LONTECH - surface treatment, s.r.o.
533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC  
gps  Ako sa k nám dostanete
GPS: N 50,12694° E 15,90871° 
 mobile 603 471 086
Volajte špecialistom od 8 do 17 hod.  
Kontaktní formulář